Vodní nádrž Těrlicko

Těrlická přehrada byla postavena v letech 1955 – 1961, v pomyslném trojúhelníku měst Ostrava, Karviná a Český Těšín. Původní účel stavby bylo zásobování dolů a Třineckých železáren provozní užitkovou vodou. Dnes slouží kromě toho i jako významná ochrana před povodněmi a především pro rekreaci obyvatel ostravsko-karvinské lokality. Výstavbou přehrady došlo k zatopení obce Těrlicko a silnice z Ostravy do Českého Těšína musela být nově postavena podél přehrady. Se stavbou přehrady se současně stavělo i sídliště, které se tu stalo pro řadu obyvatel novým centrem.

Sypaná zemní hráz se šikmým těsnícím jádrem zaujímá celkový objem 770 tisíc kubických metrů. V době výstavby přehrady byla tato hráz nejmohutnější svého druhu v celé Evropě. Měří 25 metrů na výšku a je 617 metrů dlouhá. Samotná přehrada se rozkládá na ploše 227 hektarů a je dlouhá 6,5 kilometru.

Při stavbě hráze bylo použito i velké množství vypálené strusky z železáren. Podloží hráze tvoří karpatský flyš se střídavými vrstvami jílovců, pískovců a břidlic. Pod hrází byla před její stavbou provedena jednořadá injektážová clona.

Možnosti rekreace na Těrlické přehradě jsou neomezené. Můžete tu v zimě bruslit, pokud je povrch vody dostatečně promrzlý se silnou vrstvou ledu. V létě se tu můžete koupat, rybařit, případně vyzkoušet vodní lyže, windsurfing nebo loďky. Kolem přehrady byla vybudována cyklostezka č. 56 a je součástí cyklookruhu Těšínské Slezsko. Milovníci přírody a turisté mohou navštívit u jižního břehu přehrady naučnou stezku Těrlické mokřady. Stezka pojednává o říčce Stonávce, která přehradu napájí, o dřevinách, rostoucích v jejím okolí, a o rostlinách a živočišstvu lužních lesů.

Turistický magazín